Crazy Rumors // Lip Balm - Aquarius

$8.95 

This product is currently sold out.

Crazy Rumors // Lip Balm -  Aquarius | Lip Balm/Gloss
Crazy Rumors // Lip Balm -  Aquarius | Lip Balm/Gloss
  • Aquarius ♒️ The Water Carrier (1/20 - 2/18)
  • Element - Air
  • Flavour Profile: Vanilla Cream, Fresh Berry & Botanical Lavender Blend
  • 100% Natural Lip Balm
  • Gluten Free
  • Vegan
Crazy Rumors // Lip Balm -  Aquarius | Lip Balm/Gloss
Crazy Rumors // Lip Balm -  Aquarius | Lip Balm/Gloss